ஆர்வமுள்ள டீன் கேர்ள் ஒரு பெரிய கருப்பு சேவலை முயற்சிக்க விரும்பினார்