டீன் கேர்ள் தனது முதல் பாலியல் அனுபவத்தை படமாக்கினார்