கன்னி டீன் பேப் தனது முதல் சேவலைப் பெற்று சிறிது நேரம் கழித்து இரத்தம் வரும்